Online ForummHoş geldin, .
Son Ziyaretiniz:
Mesaj Sayınız: 0


  7.sınıf ses bilgisi

  Paylaş
  avatar
  Admin
  Admin
  Admin

  Aktiflik :
  999 / 999999 / 999

  Cinsiyet : Erkek
  Mesaj Sayısı : 136
  Rep Gücü : 1000719
  Rep Puanı : 2
  Kayıt tarihi : 19/02/11
  Yaş : 22
  Nerden : Diyarbakır

  yeni 7.sınıf ses bilgisi

  Mesaj tarafından Admin Bir Salı Haz. 28, 2011 12:42 pm

  Ses Bilgisi (7. Sınıf)
  Ses: İnsanlar duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla aktarırlar. Dil sözcüklerden oluşur. Sözcükler seslerden oluşan anlamlı bütünlerdir.

  Ses, dilin söylenen ve duyulan en küçük parçasıdır. Harfler, sesleri yazıda gösteren işaretlerdir.


  Dilimizde sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayrılır.  Ünlüler (Sesliler): Ses yolunda herhangi bir engele çarpmadan çikan seslere ünlü denir. Dilimizde sekiz ünlü harf vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Ünlü harflerin her birinin üç özelliği vardır.

  Aşağıdaki tabloda ünlüler bu özelliklerine göre gruplandırılmıştır:
  Düz
  Yuvarlak

  GENİŞ DAR GENİŞ DAR
  KALIN a ı o u
  İNCE e i ö ü


  Büyük Ünlü Uyumu


  Bu uyuma kalınlık-incelik uyumu da denir. Bir sözcüğün ilk hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın; ince bir ünlü (e, i, ö, ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur.

  çalışmak, okullarımız, etkisiz, öğrenciler...

  Yukarıdaki örneklerde sözcükler, kalınlık-incelik bakımından uyumlu olduklarından büyük ünlü uyumuna uymaktadır.

  Örnek Soru - 1:

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?


  A) sınırlı
  B) görgülü
  C) bakımsız
  D) meraklı

  Yanıt: D


  Örnek Soru - 2


  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük yoktur?


  A) Isıtılan demir genişler.
  B) Çalışan insan her zaman başarır.
  C) imzalanacak çok belge var.
  D) Kardeşimle ödevlerimi yazıyorum.

  Yanıt: A  Örnek Soru - 3:

  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük sesli uyumu aranır?

  A) Kütüphane B) Söz
  C) Öğrenci D) Televizyon
  (1991-KLJ)

  Yanıt: C

  Uyarı: Bazı sözcükler Türkçe oldukları hâlde zamanla değişikliğe uğradığı için ünlü uyumuna uymamaktadır.
  ESKİDEN GÜNÜMÜZDE
  karındaş kardeş
  alma elma
  ana anne
  kangı hangi

  Aşağıdaki ekler tek biçimli olduğu için büyük ünlü uyumuna uymaz:

  -yor ==> geliyor

  -ken ==> koşarken

  -leyin ==> akşamleyin

  -(ı)mtırak ==> ekşimtırak

  -ki ==> bununki

  -daş ==> meslektaş

  Küçük Ünlü Uyumu


  Bu uyuma düzlük-yuvarlaklık uyumu da denir. Küçük ünlü uyumunda iki kural vardır:


  a. Bir sözcüğün ilk hecesinde düz ünlü (a, e, ı, i) varsa onu takip eden hecelerde düz ünlüler bulunur:


  kitaplık, erdemli...

  b. Bir sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) varsa bu heceyi izleyen ilk hecede düz-geniş ünlü (a, e) veya dar-yuvarlak ünlü (u, ü) bulunur:

  okumaktan, örnekler, umutlar...


  Uyarı: Küçük ünlü uyumunda hece takibi vardır. Yani birinci heceyle ikinci, ikinci heceyle de üçüncü hecenin uyumlu olması gerekir:

  gözlerimiz, gördükleri, öğrenci...


  Ünlü uyumlarının aranmadığı sözcükler:  Tek heceli sözcük: ev, sert, ilk...

  Birleşik sözcükler: birkaç, Karagöz, ilkokul...

  Yabancı sözcükler: medya, kaset, şeffaf...


  Uyarı: Kimi sözcükler Türkçe oldukları hâlde küçük ünlü uyumuna uymamaktadır.

  çamur
  yağmur
  karpuz  Örnek Soru - 4:


  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük küçük ünlü uyumuna uymamaktadır?

  A) Soğanı iyice kavur.
  B) Dergileri rafa diziver.
  C) Artık bu masal kabak tadı verdi.
  D) Gölün suyu çekildi.

  Yanıt: A


  Ünsüzler (Sessizler)

  Ses yolunda bir engele çarparak çıkan seslere ünsüz denir.

  Dilimizde yirmi bir ünsüz vardır: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, I, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z.

  Ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ünsüzlere yumuşak ünsüzler adı verilir: b, c, d, g, ğ, j, I, m, n, r, v, y, z.


  Ses telleri titreşmeden oluşan ünsüzlere sert ünsüzler adı verilir: ç, f, h, k, p, s, ş, t.

  Türkçede Hece Çeşitleri

  Bir solukta çıkarılan ses ya da ses birliğine hece denir.

  Hece sayısını ünlüler belirler. Bir sözcükte kaç tane ünlü varsa o kadar hece vardır. Örneğin, "bek-let-ti" sözcüğünde üç ünlü bulunduğundan bu sözcük üç hecelidir.

  Dilimizde altı çeşit hece vardır:

  1. Bir ünlüden oluşan heceler: o, a
  2. Bir ünsüz, bir ünlüden oluşan heceler: su, bu, ne...
  3. Bir ünlü, bir ünsüzden oluşan heceler: ev, at, ol, es...
  4. Bir ünlü, iki ünsüzden oluşan heceler: üst, art, ilk...
  5. Bir ünsüz, bir ünlü ve bir ünsüzden oluşan heceler: bak, yer, yat...
  6. Bir ünsüz, bir ünlü ve iki ünsüzden oluşan heceler: Türk, dert, kırk...


  SES OLAYLARI


  Ünsüz Yumuşaması


  Türkçe sözcüklerin sonunda "b, c, d, g" yumuşak ünsüzleri bulunmaz; bunların yerine "p, ç, t, k" sert ünsüzleri bulunur, "p, ç, t, k" ile biten bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde

  "p>b'ye,

  ç>c'ye,

  t>d'ye,

  k>g, ğ'ye"

  dönüşür. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması denir.

  çorap-ı > çorabı

  kaşık-ı > kaşığı

  renk-i > rengi

  kurt-u > kurdu

  amaç-ı > amacı

  Uyarı: Özel adlarda, çoğu tek heceli sözcüklerde ve yabancı sözcüklerde ünsüz yumuşaması olmaz.


  Zonguldak'a

  Burak'ı

  kat-ı>katı

  çöp-ü>çöpü

  jilet-i>jileti

  hukuk-u> hukuku
  Örnek Soru - 5:


  Aşağıdaki kelimelerden hangisine sesliyle başlayan bir ek getirildiğinde yumuşama görülmez?


  A) Kırbaç B) Yatak
  C) Devlet D) Kebap
  (1993-DPY)

  Yanıt: D

  Örnek Soru - 6:

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşaması yoktur?

  A) Bu işten umudum kesildi.
  B) Soğuğa karşı tedbirli olmalıyız.
  C) Yaz tatilinde oldukça dinlendik.
  D) Kitabımı çantaya yerleştirdim.
  (1994-DPY)

  Yanıt: C


  Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

  Türkçede sert ünsüzlerle (p, ç, t, k, s, ş, f, h) biten sözcüklere "c, d, g" ünsüzleri ile başlayan bir ek getirildiğinde ekteki "c, d, g" ünsüzleri "ç, t, k"ye dönüşür. Bu duruma ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz benzeşmesi denir.

  sınıf - ça ==> sınıfça

  git - di ==> gitti

  Türk - çe ==> Türkçe

  ağaç - da ==> ağaçta

  savaş - çı ==> savaşçı

  sabah - dan ==> sabahtan

  matkap - dan ==> matkaptan

  * Rakamlara ek getirilirken de sert ünsüz uyumu kuralına uyulur.

  1973'de değil, 1973'te olmalı. Çünkü 3(üç) ç ile bittiğinden d ile başlayan ek t ile başlamalı.


  Saat 5'de değil 5' te,


  1994'de değil 1994'te...

  Örnek Soru - 7:


  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesine örnek vardır?

  A) Bu sokağın yolları çok bozuk.
  B) Baskın basanındır, derler.
  C) Kapalı yollar bir bir açılıyor.
  D) Her söze hemen inanır.
  (1993-DPY)

  Yanıt: B

  Örnek Soru - 8:


  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük yoktur?

  A) Anahtarı bulamayınca kilidi kırdılar.
  B) Kardeşim kızamığa yakalandı.
  C) Barışmaları için kardeşim aracı oldu.
  D) Masadaki kitabı bana verir misin?
  (1996-ATML)

  Yanıt: C


  n>m değişimi


  Dilimizde "b" ünsüzünden önce gelen "n" ünsüzü "m"ye dönüşür.

  tenbel > tembel

  canbaz > cambaz

  perşenbe > perşembe

  Uyarı: Özel adlarda ve birleşik sözcüklerde bu kurala uyulmaz.

  İstanbul, sonbahar, Zeytinbumu, binbaşı...  Kaynaştırma (Koruyucu) Ünsüzleri


  Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmaz. Ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan ekler gelecek olursa bu iki ünlü arasına "y-ş-s-n" ünsüzlerinden biri girer.  masa-s-ı

  masa-y-ı

  bahçe-s-i

  bahçe-y-i

  iki-ş-er

  altı-ş-ar
  Uyarı: Kaynaştırma ünsüzleri sözcüğün kökünde aranmaz.


  kayık, kaşık...

  Bu sözcüklerdeki altı çizili ünsüzler kaynaştırma değildir.


  Uyarı:

  "Senin kitab-ın-ı aldım." cümlesinde altı çizili "-in" eki iyelik ekidir, kaynaştırma ünsüzü yoktur.

  "Onun kitab-ı-n-ı aldım." cümlesinde iyelik eki "-ı" olduğu için "n" kaynaştırma ünsüzüdür.


  Örnek Soru -9:


  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur?

  A) Yirmişer B) Kapıya
  C) Halısı D) Düğünün

  Yanıt: D
  Ulama


  Ulama, ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde, önceki sözcüğün son ünsüzünün sonrakinin başına eklenerek okunmasıdır.

  sabah oldu


  açık alan


  Onlar ile korularda el ele tutuşun.

  Uyarı: Aralarında noktalama işareti bulunan sözcükler arasında ulama olmaz.

  "Kardeşim, eve geldi."

  Bu cümlede belirlenen yerde ulama yoktur.  Örnek Soru - 10:


  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?

  A) Sultan Murat eydür, gelsün göreyim.
  B) Nice kahramandır ben de bileyim.
  C) Vezirlik isterse üç tuğ vereyim.
  D) Yiğitlere serdar oldu Genç Osman.
  (1993 DPY)

  Yanıt: B
  Ünlü Daralması

  Şimdiki zaman eki "-yor"daki "y" sesi kendinden önce gelen geniş ünlüleri (a, e) daraltıp "ı, i, u, ü"ye dönüştürür.

  ara - yor > arıyor

  temizle - yor > temizliyor

  görme - yor > görmüyor

  unutma - yor > unutmuyor

  de - yor > diyor

  * Kimi zaman kaynaştırma harfi "y"nin de böyle bir daralmaya yol açtığı görülür.


  ye - y - ecek > yiyecek

  de - y - e > diye ...

  Ünlü (Hece) Düşmesi


  İkinci hecelerinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan sözcüklere, ünlü ile başlayan ekler getirildiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Bu kurala ünlü düşmesi veya hece düşmesi denir.

  alın -ı > alnı

  nabız -ı > nabzı

  nesil - i > nesli

  sabır - im > sabrım

  oğul - u > oğlu

  kayın-ı > kaynı

  devir - im > devrim

  ayır - ıl > ayrıl

  ileri - le > ilerle

  sıyır - ık > sıyrık

  * Birleşik sözcük yapılırken de hece düşmesi olabilir:

  kayıp olmak > kaybolmak

  sabır etmek > sabretmek

  devir etmek > devretmek


  Aşınma

  Aşınma, ünlü ile biten bir sözcüğün ünlü ile başlayan bir sözcükle birleşmesi sırasında iki ünlüden birinin düşmesi olayıdır.

  cuma ertesi > cumartesi

  ne için > niçin

  kahve altı > kahvaltı

  Bazı birleşik sözcüklerde iki ünlü yan yana olmadığı hâlde aşınma olur.

  kayın ana > kaynana

  pazar ertesi > pazartesi

  biri birine > birbirine


  Ünsüz Düşmesi

  Sonunda "k" sesi olan sözcükler küçültme ekleri "-cık, -cik, -cek, -cak" ve "-I" yapım ekini aldığında, sözcüğün sonundaki "k" sesi düşer.

  minik-cik > minicik

  ufak-cık > ufacık

  alçak-l >alçal-

  küçük-l- >küçül-  Örnek Soru - 11:

  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sessiz düşmesi yoktur?

  A) Küçücük B) Büyücek
  C) Ufacık D) Kısacık
  (1993 DPY)

  Yanıt: D


  Örnek Soru - 12:


  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi vardır?

  A) Biricik B) Ufacık
  C) Azıcık D) İncecik
  (1994 EML)

  Yanıt: B


  Ünlü Türemesi

  Küçültme eki "-cık, -cik" bazı sözcüklere eklenirken bu ekten önce bir ünlünün türediği görülür.

  bir-cik > bir-i-cik,

  dar-cık > dar-a-cık

  az-cık > az-ı-cık

  genç-cik > genc-e-cik

  Ünsüz Türemesi

  Dilimize giren bazı yabancı sözcükler "etmek, olmak" fiilleriyle birleşik fiil oluşturduklarında ya da ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında, bu sözcüklerin asıl biçimlerinde olan ikinci ünsüz ortaya çıkar.

  his et- > hisset-

  hal et- > hallet-

  ret et- > reddet-

  af ol- > affol-

  af-ı > affı

  hak-ım > hakkım

  zan-ım > zannım


  Sözcük Vurgusu


  Sözcükte bir hecenin diğerlerine göre daha baskın okunmasıdır.

  Türkçe sözcüklerde vurgu genelde son hecededir: çilek, sağlık, okul, kitap ...

  Ekler vurguyu üzerlerine alır: çiçekler, kitapçı, arkadaşım ...

  Olumsuzluk eki -ma, -me vurguyu kendinden önceki hecede bırakır: bekletme, başlama, anlamıyor...

  Yer adlarında vurgu ilk hecede veya orta hecede olabilir: Aydın, Ordu, Erzurum; İstanbul, Edirne, Denizli ...

  Pekiştirilmiş sözcüklerde ve ünlemlerde vurgu ilk hecededir: masmavi, sımsıcak, tertemiz ...


  Örnek Soru - 13:

  Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgu son hecededir?

  A) Gitmiyor B) Ağaçlar
  C) Ankara D) Yemyeşil

  Yanıt: B   Forum Saati Cuma Ara. 14, 2018 8:27 am